Traumeforløsning

Angst og terapi – Hvordan hænger det sammen med traumeforløsning?

Belastningen fra ubehagelige og angstfyldte hændelser – hvad enten det er en enkeltstående traumatisk begivenhed eller gentagne begivenheder – forsvinder ikke altid, selvom det belastende er slut. Den sætter sig meget nemt i kroppen og kan give anledning til fysiske, psykiske og adfærdsmæssige symptomer.

F.eks. er mange voksne børn af alkoholmisbrugere (eller andet misbrug) voksne med en traumatisk opvækst

 

 

Angst og terapi

 Har du eller en nærtstående været ude for en ulykke, voldtægt eller overfald? Og/eller har du pludselige og uforklarlige symptomer og ændret adfærdsmønster? Traumeforløsning er en effektiv terapi til din angst, fordi det giver kroppen mulighed for at slippe ubehagelige og angstfyldte hændelser. Vores kroppe husker nemlig traumatiske oplevelser og de sætter sig meget nemt i kroppen. 

Et traume er meget kort fortalt en reaktion, der bliver siddende i nervesystemet og belaster dette.

 

Vil du vide mere om min terapeutiske tilgang?

Tilknytningstraume 

Følelserne udvikles i kontakt med en tryg voksen. Hvis tilknytningen ikke har været tryg, men uforudsigelig og kaotisk – der har måske været omsorgsforstyrrelser som forældres misbrug, depression og/eller anden mangel på følelse af samhørighed – kan et traume dannes og misdanne identiteten. Traumet kommer til at farve selvoplevelsen og oplevelsen af selv-i-verden. Oplevelserne af indre uro i kroppen kan være mange og mangeartede.

Ved at være vidne til din historie og tilbyde en mere kropslig tilgang til behandling, hjælper jeg dig med at rette opmærksomheden ind i kroppen, hvorved traumet forløses i sit eget tempo, så forandring bliver mulig og du kan heles og udvikles.