Tilknytningstraumer

Stress, Angst og terapi – hvordan hænger det sammen med tilknytningstraumer?

Belastningen fra ubehagelige og angstfyldte hændelser – hvad enten det er en enkeltstående traumatisk begivenhed eller gentagne begivenheder – forsvinder ikke altid, selvom det belastende er slut. Den sætter sig meget nemt i kroppen og kan give anledning til fysiske, psykiske og adfærdsmæssige symptomer.

Livserfaringer er præget ind i os alle som kropslige erfaringer og erindringer, mere end de er kognitivt indlærte og huskede. Fortidens følelser og relations erfaringer kommer derfor nemt til at styre nutidens – også det, man troede, man for længst havde lagt bag sig.

Angst og terapi

Hvis dét, et barn sanser, er et hårdt miljø at være i, så påvirker det dybt. Nogle gange er de angstfyldte hændelser, at man i barndommen, af forskellige årsager, har fået for lidt eller mangelfuld kontakt fra sine forældre.  F.eks. er mange voksne børn af alkoholmisbrugere (eller andet misbrug) voksne med en traumatisk opvækst. 

Da et traume meget kort fortalt er en reaktion, der bliver siddende i nervesystemet og belaster dette, er en holistisk tilgang til opløsning af traumet at foretrække – det er ikke alt, der kan snakkes væk. 

Det er vigtigt at man arbejder med sig selv og lærer sin krops signaler at kende, så traumet kan forløses i sit eget tempo. 

 

Vil du vide mere om min terapeutiske tilgang?

Tilknytningstraume

Ved at være vidne til dine oplevelser og tilbyde en mere kropslig tilgang til behandling, hjælper jeg dig med at rette opmærksomheden ind i kroppen, så traumet forløses/dit nervesystem falder til ro.

Jeg har gode erfaringer med at kombinere samtale med Somatic Mindfulness (læs mere om Somatic Mindfulness her) og Tegneterapi. 

Reiki healing kan understøtte og berige terapien, hvis det ønskes (læs mere om Reiki Healing her).