Somatic Mindfulness

Mindfulness i terapi kan lære dig:

  • At  lytte indad – finde indre ro, få krop og sind i balance
  • Øget selvindsigt, herunder forløsning af udviklingstraumer og senfølgerne herfra
  • At minimere smerte, angst, stress – og forhindre tilbagefald

 “Sådan som jeg formidler mindfulness, går det dybt i krop og sind”

og hjælper kroppen til at slippe stress (og dermed stressudløste tilstande som angst og depression). Du lærer at genkende de tanker, følelser og fornemmelser, der indleder en ny depressiv periode og lærer hvordan disse kan tackles anderledes end hidtil. Forskning tyder også på, at den fysiske sundhed kan øges. F.eks. sænkes blodtrykket og smerter lindres eller afhjælpes.

Forløb tilbydes dig som individuelt  8-ugers forløb, der lægger sig tæt op ad de evidensbaserede MBCT/MBSR forløb*.

*mindfulness baseret kognitiv terapi/mindfulness baseret stress reduktion er vestlige, videnskabeligt testede moderne videreudviklinger af den buddhistiske tradition. Læs evt. mere her.

Somatic Mindfulness

Somatic mindfulness  retter sig mod lindring og forløsning af  udviklingstraumer og senfølgerne herfra.

Terapien indebærer en bevidstgørelse ikke kun af det, der sker i kroppen, men også i følelserne og i tankerne – med respekt for den enkelte. Det er en terapiform, der “bevæger sig” i her og nu og som har mindre fokus på fortællingerne om smerten, angsten og/eller de negative mønstre.

På denne måde vil du kunne opnå et bedre selvbillede/en bedre balance i personligheden, en bedre kontakt til dig selv, dine følelser og din krop og du bliver bedre til at regulere dine følelser.

Vil du vide mere om min terapeutiske tilgang?